Rehkendustuba OÜ
Paindlik raamatupidamine Sinu ettevõttele
Rehkendustuba OÜ
Paindlik raamatupidamine Sinu ettevõttele
Meist

Rehkendustuba OÜ põhitegevusala on raamatupidamise tervikteenuse osutamine Eesti turul. Ettevõtte juhataja omab enam kui 15 aastast töökogemust raamatupidamisbüroos, olles pakkunud raamatupidamise teenust erineva suurusega ning erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele.

Klientidega suheldes on oluline konfidentsiaalsus ning korrektsus meile usaldatud informatsiooni töötlemisel.
Ettevõtte eesmärk on olla oma klientidele usaldusväärne partner ja personaalne konsultant kõikides raamatupidamis küsimustes.

Miks valida Rehkendustuba OÜ
Paindlik ja personaalne teenus

Raamatupidamise teenuse osutamisel lähtume kliendi soovidest ning vajadustest, keskendudes personaalselt kliendile.

Täpsus ja korrektsus

Dokumentidest koostame õiged ja õigeaegsed aruanded. Kõiki dokumente säilitame ning töötleme kuni kliendile üleandmiseni.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

Meile usaldatud informatsiooni töötlemisel jälgime hoolikalt, et kõik kliendi andmed ning huvid on kaitstud.

Pikajaline töökogemus

Enam kui 15 aastane töökogemust raamatupidamis valdkonnas

Teenused

All on leitav nimekiri peamistest teenustest, mida Rehkendustuba OÜ oma klientidele pakub. Personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust.

Raamatupidamisteenused:

 • dokumentide sorteerimine ja süstematiseerimine kaustadesse;
 • dokumentide alusel majandustehingute kajastamine pearaamatus ja vajadusel pearaamatu igakuiste oluliste väljatrükkide tegemine;
 • palgaarvestus: sisaldab igakuise töötasu, haigusrahade, puhkusetasude, hüvitiste ja muude tasude arvestust vastavalt lepingutele, tööaja või tükitöö tabelitele, saadud avalduste, tõendite või muude teatiste alusel;
 • kliendi ja tarnija võlgnevuste kohta detailse arvestuse pidamine;
 • põhivara arvestus;
 • varude (ladu) arvestus;
 • varude ja põhivara inventuuride läbiviimine;
 • panga maksekorralduste ettevalmistamine ja/või ülekandmine;
 • põhideklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile (KMD- käibemaksudeklaratsioon ja TSD – töötasude ja maksustatavate kulude deklaratsioon);
 • Maksu- ja Tolliametis VD , VDP, INF-ide ja muude täiendavate aruannete koostamine;
 • aruannete esitamine Statistikaametile ja teistele riiklikele institutsioonidele (nt. Majandustegevus; Intrastat; EKOMAR; Eesti Panga maksebilansi aruanne);
 • aruannete koostamine Kliendi juhatusele (igakuine, kvartaalne), tabelid ja graafikud olulisema info osas vastavalt ettevõtte vajadustele;
 • tagasiside kliendile olulisemate tähelepanekute osas finantsaruannetes, tähelepanu juhtimine võimalikele riskidele;
 • dokumentide, muude aruannete koostamine (nt. lähetusaruanded, kassaaruanded jne.) ja tabelite koostamine (põhivara, varude inventuuri, laenude ja laenuintresside arvestuseks jne.);
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
 • aastaaruande koostamine;
 • vajadusel eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamine ja aruannete, saldode, jmt kontrollimine

Personalitöö, tööohutuse- ja töötervishoiu alased tegevused:

 • töölepingute põhjade koostamine ja vajadusel nende täitmine;
 • lepingute muutmise ja lõpetamisega seotud dokumentide koostamine;
 • töötajate registreerimine Maksu- ja Tolliameti töötamise registris ning registreeritud töötajate info haldamine;
 • puhkuste ajakava koostamine;
 • töökeskkonna riskianalüüsi koostamine kliendi ettevõttes;
 • tööohutusjuhendite koostamine;
 • töötajate tervisekontrolli arvestus;
 • muu personaliinfo haldus

Hinnakiri

Lisandub peagi..

Kontakt
Aadress: Aia tn 1-3, Harku vald
Registrikood: 14903929
Telefon: +372 5180203
E-mail: info@rehkendustuba.ee
Saada e-kiri ning vastame tööpäeva jooksul